ขอแสดงความยินดี🥳

ขอแสดงความยินดี🥳

กับเด็กชายปองคุณ เทพธาราทิพย์

เด็กชายพิชยะ ละม้าย

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

รายการ RC AirRace Senior

การแข่งขัน MAKER ROBOTICS CHALLENGE 2024