ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัชพล สว่างศรี ได้เป็นตัวแทนเยาชนจังหวัดลพบุรีไปแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายรัชพล สว่างศรี ได้เป็นตัวแทนเยาชนจังหวัดลพบุรีไปแข่งขันเทควันโด ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”👏👏