ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดแข่งขันวงดุริยางเครื่องลม

ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเหรียญทองแดง

การประกวดแข่งขันวงดุริยางเครื่องลม

Lopburi SymphonicDay Competition2023

ประเภทWind Ensemble ระดับมัธยมศึกษา