กิจกรรมclean food good health

ผลการแข่งขันกิจกรรม clean food good health ของกลุ่มสาระการงานอาชีพค่ะช่วงชั้นที่ 2รางวัลชนะเลิศ 💚 ป. 4/3รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 💚 ป.4/4รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 💚ป.4/2ช่วงชั้นที่ 3รางวัลชนะเลิศ💚 ม.3/1รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 💚ป.6/3รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 💚ม.1/2🙏🏻🙏🏻ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือทุกๆห้องเรียนนะคะ🙏🏻🙏🏻