กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนได้นำเทียนพรรษาพร้อมด้วยปัจจัยและเครื่องไทยธรรมไปถวายที่วัดดงสวอง และวัดดงสวองเก่า เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  และนำข้าวสารอาหารแห้งไปบริจาคสถานสงเคราะห์อื่นๆ ต่อไป