กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จัดกิจกรรมรำลึกเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก  มอบรางวัลการประกวดคัดลายมือ  วาดภาพระบายสีในวันสุนทรภู่  และมอบปลอกแขนให้แกสภานักเรียนชั้นป.3 อีกด้วย