กิจกรรมวันครู

กิจกรรมวันครูประจำปีการศึกษา 2561 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" ร่วมระลึกถึงพระคุณครู 15 มกราคม 2562