กิจกรรมทัศนศึกษาพาสนุก ระดับชั้นอนุบาล 1

กิจกรรมทัศนศึกษาพาสนุก ระดับชั้นอนุบาล 1 @ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา