กิจกรรมทัศนศึกษาพาสนุก ระดับชั้นอนุบาล 3

กิจกรรมทัศนศึกษาพาสนุก ระดับชั้นอนุบาล 3 @ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา