กิจกรรมทัศนศึกษาพาสนุก ระดับชั้นอนุบาล 2

กิจกรรมทัศนศึกษาพาสนุก ระดับชั้นอนุบาล 2 @ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา