กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2561

โรงเรียนเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ร่วมกับ  สมาคมผู้ปกครองและครู  ขอขอบคุณ คุณอำนวย จั่นเงิน  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  ประธานในพิธี  ผู้ปกครอง  และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ที่ได้มาร่วมชมการแสดงของนักเรียน  และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์  ประจำปี  2561  Merry  Christmas  &  Happy  New  Year  2019