การแสดงพิธีเปิดงาน 🖐🏻TALITHA KUM ASIA CONFERENCE Theme : Casting the Neta as Network in Asia to End Trafficking in Persons

การแสดงพิธีเปิดงาน 🖐🏻TALITHA KUM ASIA CONFERENCE Theme : Casting the Neta as Network in Asia to End Trafficking in Persons @บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม