วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

22 สิงหาคม ❤️🤍วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้รับการโอนกิจการจากโรงเรียนเดิมในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2005 โรงเรียนได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 16 ปี