ครบรอบ 120 ปี ที่คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

24 เมษายน ค.ศ. 2018 นี้เป็นวันครบรอบ 120 ปี ที่คณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร  เดินทางเข้ามาถึงประเทศไทย และเริ่มพันธกิจแรก  ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์  โดยในครั้งแรกนั้น เซอร์ 7 ท่าน  ออกเดินทางจากไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม
ในวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1898 ใช้เวลาเดินทาง 4 วัน  ถึงยังแผ่นดินไทย ในวันที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1898

ตราสัญลักษณ์ 120 ปีของคณะ ในประเทศไทย

ตราสัญลักษณ์ของคณะ

รวงข้าว 4 รวง หมายถึง เซอร์ 4 ท่านแรก อาสนวิหารพระมารดาแห่งชาร์ตร ตั้งอยู่ใกล้ “บ้านแม่” ซึ่งเป็นหัวใจและศูนย์รวมเอกภาพของคณะฯ คำสอนของนักบุญเปาโล “จงเป็นทุกอย่าง สำหรับทุกคน” จิตตารมณ์ของคณะ “ซื่อสัตย์ ราบเรียบ การงาน”

ตัวเลข 120 และ 1898 – 2018

ปีคริสต์ศักราช ที่คณะเซอร์เดินทางจากไซ่ง่อน ถึงแผ่นดินสยาม ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน ค.ศ. 1898 ผ่านกาลเวลาถึงปีที่ 120 ในปี ค.ศ. 2018

รวงข้าว 7 รวง – 120 เม็ด

เซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร 7 ท่านแรก ที่ตอบเสียงเรียกของพระศาสนจักร จนถึงปีที่ 120 รวงข้าวเตือนใจเซอร์ถึงต้นกำเนิดอันสุภาพของคณะ จากทุ่งราบโบส สังฆมณฑลชาร์ตร

เมล็ดข้าว 10 เมล็ดที่ตกลงบนพื้น

แต่ละเมล็ด หมายถึง จำนวนพระศาสนจักรท้องถิ่น 2 อัครสังฆมณฑล และ 8 สังฆมณฑลในประเทศไทย ที่คณะตอบสนองเสียงเรียกของพระศาสนจักร เรียกตัวกันเป็นดังดอกไม้ สื่อถึงความงดงามแห่งพันธกิจเมตตาธรรม ทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายที่เซอร์ต้องเสียสละตนเอง ดุจเมล็ดข้าวที่ตกลงบนดินและเปื่อยเน่าไปจึงจะบังเกิดผล

รวงข้าวสีเขียว มี 10 เมล็ด

คือกระแสเรียกใหม่ที่สืบทอดประเพณีของรุ่นพี่ แตกงอกออกรวงในท้องทุ่งพระศาสนจักร ที่คณะไปทำงานแพร่ธรรมในทุกสังฆมณฑลของประเทศไทย

เปลวไฟลายไทย วงกลมสีแดง

พระจิตเจ้า ทรงเป็นผู้ริเริ่มพันธกิจแพร่ธรรมในประเทศไทย โดยทางพระสังฆราชและผู้ใหญ่ของคณะ และยังทรงนำเซอร์และผู้คนทุกระดับให้มาร่วมงาน เป็นวรจรชีวิตจนทุกวันนี้และต่อไป

หยดน้ำ 2 หยด

หยดที่มีประกาย หมายถึง ชีวิตภาวนาที่มีอิทธิพลต่อชีวิตและการรับใช้ของเซอร์ หยดที่ไม่มีประกาย หมายถึง ชีวิตแพร่ธรรม ชีวิตทั้งสองต้องมีความสมดุล จึงจะช่วยให้วงจรชีวิตของนักบวชดำเนินไปตามการทรงนำของพระจิตเจ้า

พื้นสีเทา และขอบขาว

เตือนใจเซอร์ถึงความยากจน เรียบง่ายสามัญของเซอร์รุ่นแรก ๆ ขอบวงกลมสีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ในการสืบสานพันธกิจ และจิตตารมณ์ของคณะ ต่อกันมาและต่อไป เพื่อพระเกียรติมงคลขององค์พระผู้เป็นเจ้า