บรรยากาศภาพกิจกรรมClean Food Good Health

ภาพบรรยากาศความตั้งใจของเล่าเชฟตัวน้อย ในกิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการแข่งขัน

ช่วงชั้นป.4 -ป.5

อันดับที่ 1 ป.4/2

อันดับที่ 2 ป.5/2

อันดับที่ 3 ป.5/3

ช่วงชั้นป.6-ม.3

อันดับที่ 1 ม.1

อันดับที่ 2 ม.3

อันดับที่ 3 ป.6/1