ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  ระดับชั้นม.ต้น  ได้แก่ เด็กหญิงพรฐพรรธ กันภัย  และ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เงินประสพสุข  รอเข้ารับโล่ห์รางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนของได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ได้มีกิจกรรมมากมายให้นักเรียนได้เข้าร่วม

สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

คณะเซอร์ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำพิธีมิสซาเนื่องในโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

กิจกรรมวันแม่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562ทั้งนี้ คณะครู บุคลากรนักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล โดยตัวแทนของเด็กนักเรียนได้กล่าวคำถวายพระพร ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ได้มีการแสดงรำถวายพระพรจากตัวแทนเด็กนักเรียน ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ให้นักเรียนและผู้ปกครองทำกิจกรรมบนห้องเรียนร่วมกัน 

กิจกรรมวันแม่ระดับชั้นอนุบาล

แผนกปฐมวัยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี  ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2562ทั้งนี้ คณะครู บุคลากรนักเรียนทุกระดับชั้น และผู้ปกครอง ได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล โดยตัวแทนของเด็กนักเรียนได้กล่าวคำถวายพระพร ก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ได้มีการแสดงรำถวายพระพรจากตัวแทนเด็กนักเรียน ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ให้นักเรียนและผู้ปกครองทำกิจกรรมบนห้องเรียนร่วมกัน

1 2 3 4 5 29