กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด อ่านสารจาก นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ วาดภาพระบายสี ให้ความรู้แก่นักเรียนในช่วงพักกลางวัน และมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “ทักษะชีวิตวัยรุ่น” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี จัดกิจกรรมรำลึกเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของท่านสุนทรภู่กวีเอกของโลก  มอบรางวัลการประกวดคัดลายมือ  วาดภาพระบายสีในวันสุนทรภู่  และมอบปลอกแขนให้แกสภานักเรียนชั้นป.3 อีกด้วย

บรรยากาศภาพกิจกรรมClean Food Good Health

ภาพบรรยากาศความตั้งใจของเล่าเชฟตัวน้อย ในกิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารเพื่อสุขภาพ กิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 27 28 29 30 31 34