อบรมโครงการนวัตกรรม Telepresence Robot’s ASCLB Day 2

จากวันแรกที่ได้ประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์เสร็จเรียบร้อย  วันที่สองมาเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดควบคุมให้หุ่นยนต์