อบรมโครงการนวัตกรรม Telepresence Robot’s ASCLB Day1

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ได้จัดการอบรมโครฃการระยะสั้น(นำร่อง)  โครงการนวัตกรรม Telepresence Robot’s ASCLB  ระหว่างวันที่  21-22 เมษายน  2561