โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันกับนักเรียนโรงเรียนอื่น และร่วมประกวดวาดภาพระบายสี จากนักเรียน 9 โรงเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียน 22 กลุ่ม โรงเรียนของเราได้รางวัลชมเชย 2 รางวัล