เรื่องขนมไทยอนุบาล1

หน่วยการเรียนรู้มรดกไทย เรื่องขนมไทย ในชั้นอนุบาล 1 เด็กๆได้เรียนรู้ถึงขนมไทยต่างๆ หลายประเภท มีทั้งประเภทต้ม นึ่ง กวน ทอด จี่ โดยคุณครูได้นำมาสาธิตให้นักเรียนดูโดยการนึ่ง ขนมตาลและขนมกล้วย นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำขนม