สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ

โรงเรียนได้จัดกิจกรรม สมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ และวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 13 ปีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561