ร้อยใจผูกพันอัญสัมชัญแดงขาวป.6

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมร้อยใจผูกพันอัญสัมชัญแดงขาว เพื่ออบรมให้ด้วยความรู้ก่อนที่นักเรียนจะจบปีการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6