ประกาศรายชื่อนักเรียน ผ่านการประเมินพัฒนาการ รอบที่3

ขั้นตอนการมอบตัว 4 มี.ค.62 ขึ้นเว็บ
ประกาศผลครั้งที่3อนุบาลหน้า1
ประกาศผลครั้งที่3อนุบาลหน้า2
ประกาศผลรอบที่ 3 ขึ้นเว็บ ป.1
ประกาศผลรอบที่ 3 ขึ้นเว็บ ป.2-5
ประกาศผลรอบที่ 3 ขึ้นเว็บ ม.1-2