พิธีมอบโล่เกียรติคุณ Be All To All

ขอแสดงความยินดี กับ มิสประภัสสร แป้นหว่าง และมิสมยุรี พรมอ่อน ได้รับเลือกให้ได้รับโล่เกียรติคุณ Be All To All 120 ปีแห่งพระพร วิถีแห่งชีวิตและพันธกิจ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย โดย แมร์มารีอา กอแรตตี ลี มหาธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2018 ณ หอประชุมทรินิตี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์