ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68

จากการที่โรงเรียนของเราได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68  สรุปผลการแข่งขันดังนี้

ระดับประถมศึกษา

61P

ระดับมัธยมศึกษา

61M

 

 

โรงเรียนได้มีพิธีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป