ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการประกวดผลงานรีไซเคิลชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” จากการประกวดผลงานรีไซเคิลชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ ในงาน Recycle Week # 8 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ณ ฟันเนเรี่ยม ในหัวข้อ เด็กไทย หัวใจวิทย์  โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด  38  ทีม  โรงเรียนของเราได้ส่งผลงานชื่อว่า Automatic coin  เป็นเครื่องแยกเหรียญอัตโนมัติ  เข้าร่วมประกวด  ได้รับคัดเลือกเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย  และโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ  โดยทีม ASCLB Automatic coin   มีสมาชิกดังนี้

เด็กชายพงศกรฏ์ แสวงทรัพย์  ป.6/1

เด็กชายอชิรวิชญ์ อาดัม  ป.6/1

เด็กชายธนวัฒน์ อรรถวิชัย  ป.6/3

และครูที่ปรึกษา นางสาวทิพวรรณ ทันสมัย