บรรยายกาศเปิดเรียนSummer

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกคนเข้าสู่รั่วโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี