บรรยากาศเรียนซัมเมอร์น้องเตรียมและพี่อ.1

เรียนSummer วันที่ 2 ของน้องเตรียมอนุบาล และอนุบาล 1 เด็กๆเริ่มมีความสุขกับการมาโรงเรียนกันแล้ว