บรรยากาศการเรียนSummerของพี่ประถมและมัธยม

สัปดาห์ที่สองของการเรียนSummer เด็กๆมีความตั้งใจ และมีความสุขในการเรียนทั้งในรายวิชาปกติ และIEP