ขอแสดงความยินดีกับคณะเซอร์ และทีมงานTALITHAKUMTHAILAND

คณะเซอร์ร่วมมือกับนักบวชหญิงทุกคณะ และทุกองค์กรของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย อย่างมุ่งมั่น เพื่อป้องกัน และต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ มาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งนำโดยเซอร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์

และรางวัลที่ได้รับวันนี้ มิได้เป็นเกียรติยศต่อใคร แต่เป็นเครื่องยืนยันถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการประทับอยู่ในตัวเพื่อนพี่น้องของเราที่ได้รับการปกป้อง และดูแลด้วยความรัก จากกิจการ และกิจกรรมต่างๆ  #วันต่อต้านการค้ามนุษย์  #TALITHAKUMTHAILAND