กีฬาอนุบาลเอกชน

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลเอกชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาพระราเมศวร ผลการแข่งขันกีฬามีดังนี้
1. ยิงบอลเข้าประตู : ชาย-เหรียญทอง, หญิง-เหรียญเงิน
2. วิ่งซิกแซก : ชาย-เหรียญทอง, หญิง-ชมเชย
3. วิ่งเก็บของ : ชาย-เหรียญทองแดง, หญิง-ชมเชย
4. วิ่งผลัด4x20เมตร : ชาย-ชมเชย, หญิง-เหรียญทอง
5. ยืนกระโดดไกล : ชาย-ชมเชย,หญิง-ชมเชย
6. ยืนกระโดดขีด : ชาย-ชมเชย,หญิง-ชมเชย
7. ยืนขว้างไกล : ชาย-ชมเชย, หญิง-ชมเชย
8. โยนบอลลงตะกร้า : ชาย-ชมเชย, หญิง-ชมเชย
และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดขบวนพาเหรด ประเภทความคิดสร้างสรรค์