กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

"บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ"

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี  ร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมให้ความรู้กิจกรรมภัยของการสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก