กิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีไทย ได้ขอขมาต่อพระแม่คงคา และรณรงค์ให้นักเรียนได้เกิดอนุรักษ์น้ำ และสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมของเราได้จัดให้มีการประกวดนางนพมาศตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมากมาย  และให้นักเรียนได้ร่วมลอยกระทงในสระน้ำจำลองบริเวณโรงเรียน