กิจกรรมปัจฉิม ม.3

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมประจำปี 2561 ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะจบการศึกษา