กิจกรรมฉลองศาสนนาม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้จัดกิจกรรมฉลองศาสนนาม นักบุญฟรังซัวส์ เดอ ซาล และฉลองนักบุญเปาโลกลับใจ องค์อุปถัมภ์ คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดกิจกรรมเป็นพิเศษ เพื่อระลึกถึง "เหตุการณ์สำคัญ" ในชีวิตของท่าน