กิจกรรมกีฬาสี และวันเด็กประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 มาในคอนเซปต์ Zero Waste รณรงค์ให้โรงเรียนปลอดขยะ ความสวยงามของขบวนกีฬาสี ความสนุกสนามของกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคี และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กโดยทางสมาคมผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงอาหารการวันเนื่องในวันเด็กให้กับนักเรียนอีกด้วย