การแข่งขัน MakeX Thailand 2018

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ได้ส่งตัวแทนนักเรียนจำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ในโครงการ MackeX Thailand 2018 เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะ ความสามารถของครู นักเรียนด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม หุ่นยนต์และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม โดยนักเรียนของเราได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายต่อไป ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กๆในรอบต่อไปด้วยนะคะ