การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Algorithm Unplugged”

บริการด้านวิชาการ แผนกปฐมวัยเปิดบ้านต้อนรับคุณครูโรงเรียนเอกชนแผนกปฐมวัยที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Algorithm Unplugged” ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 จาก 24 โรงเรียน ได้เสียงตอบรับ และคำชื่นชมเป็ยอย่างมากทั้งด้าน ความก้าวหน้าของทางโรงเรียน โดยเฉพาะแผนกปฐมวัยล้ำหน้าและทันสมัยทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ ครบเและเหมาะสมกับเด็กๆ ที่สำคัญทีมครูปฐมวัยเข้มแข็ง ทำงานเป็นทีม และที่สำคัญมีคุณภาพ เก่งมากๆ ค่ะ