โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
"จงเป็นผู้เมตตากรุณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด"(ลก 6:36)
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
เมนูหลัก
  หลักสูตร IEP
  แผนผังอาคารเรียน
  สภานักเรียน
  แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
  แหล่งการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
     
องค์กรสนับสนุน
  สมาคมผู้ปกครอง
  เครือข่ายผู้ปกครอง
     
ระเบียบการรับสมัคร
  ระเบียบการรับสมัคร
  อัตราค่าธรรมเนียมปีการศึกษา2560
  เครื่องแบบนักเรียน
 
 
     
เอกสารเผยแพร่
  รายงานประจำปี (SAR)
    ปฏิทินการศึกษา  
     
ผลงานนักเรียน
 
 
 
     
แผนกปฐมวัย
  
 
 
     
การเรียนการสอนสเต็ม
  
 
 
     
การเรียนการสอนIEP
  
 
 
     
VDO กิจกรรมต่างๆ
  
 
 
     
โรงเรียนในเครือเซนต์ปอล
 
....อัสสัมชัญคอนแวนต์
....ซางตาครู้สคอนแวนต์
....เซนต์โยเซฟคอนเวนต
....เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
....เซนต์โยเซฟ นครสรรค์
....เซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา
....เซนต์โยเซฟระยอง
....เซนต์โยเซฟบางนา
....เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์
....เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ
....เซนต์โยเซฟเกาะสมุย
....เซนต์ปอลหนองคาย
....โรซารีโอวิทยาหนองคาย
....เซนต์โยเซฟเพชรบุรี
....เซนต์โยเซฟท่าแร่
....อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม
....เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ เชียงใหม่
....เซนต์โยเซฟแม่ระมาด
....เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทอง
....อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
....เซนต์โยเซฟแม่แจ่ม
 
     
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
http://www.hitwebcounter.com/links.php
Web Meter  
 
 
     
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
 
 

-การคืนหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ

-ประชุมผู้ปกครองและรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2560

-การประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

-การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

-ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมมิตรสัมพันธ์อัสสัมชัญแดงขาวครั้งที่3

-ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นม.1-3ภาคเรียนที่2/2560

-ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นป.4-6ภาคเรียนที่2/2560

-ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นป.1-3ภาคเรียนที่2/2560

-ตารางสอบปลายภาคระดับชั้นอนุบาลภาคเรียนที่2/2560

- การเรียนเสริมภาคฤดูร้อน

- การเรียนเสริมภาคฤดูร้อนระดับอนุบาล

- กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษประจำปี2561

- การมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล3

- สั่งจองDVDงานแสดงวันคริสต์มาส

- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

- แผนที่ค่ายลูกเสือ

- สิ่งของที่ต้องเตรียมไปค่ายลูกเสือ

- การรับเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15ปี ภาคเรียนที่ 2/2560

-ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นม.1-3ภาคเรียนที่2/2560

-ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นป.4-6ภาคเรียนที่2/2560

-ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นป.1-3ภาคเรียนที่2/2560

-ตารางสอบกลางภาคระดับชั้นอนุบาลภาคเรียนที่2/2560

-ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

-ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

-เชิญร่วมงานคริสต์มาสประจำปี 2560

-การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560

-การเรียนพิเศษเสริมวิชาการระดับชั้นอนุบาล

-การเรียนพิเศษเสริมวิชาการระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

   
 
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
99/119   หมู่ที่ 6   ถ.พระยาพิชัยดาบหัก   ต.เขาสามยอด   อ.เมือง   จ.ลพบุรี 15000
โทร. 036-782711     โทรสาร. 036-782712       E-mail : asclbacth@hotmail.com
Copy Right@2014     All Right Reseved by Administrator