banner
หน้าหลัก ประวัติโรงเรียน การจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร ปรัชญา ฝ่ายบริหาร
วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
ยินดีต้อนรับสู่รั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี ...

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ร่วมสนุกกับกิจกรรมวาดภาพระบายสี

เนื่องในโอกาสเทศกาล Easter

คลิ๊กที่รูปภาพได้เลย...

เกมสนุกๆ กับเขาวงกต

ไข่Easter

Click...Save as กันไปเลย

กิจกรรมเดือนเมษายน 2557
ประมวลภาพกิจกรรม รดน้ำขอพร
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์
วันที่ 10 เมษายน 2557
ขอแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่สอบได้ 300 คะแนนเต็ม
ในการเรียน IEP Summer2014
ประมวลภาพการแสดงของนักเรียน ป.1-ม.3
Thank you Summer2014
วันที่ 10 เมษายน 2557
ประมวลภาพการแสดงของน้องอนุบาล
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน "Summer2014"
วันที่ 9 เมษายน 2557
กิจกรรมเดือนมีนาคม 2557
กิจกรรมเข้าจังหวะจากกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ร้องและเต้นประกอบเพลงภาษาจีน
เพลงเพื่อนฉันอยู่ไหน
วันที่ 3 เมษายน 2557
ประมวลภาพการเรียนการสอน
Summer
ประมวลภาพกิจกรรม
EnglishCamp
ระหว่างวันที่ 5- 7 มีนาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
EnglishCamp
ระหว่างวันที่ 5- 7 มีนาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
EnglishCamp
ระหว่างวันที่ 5- 7 มีนาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
EnglishCamp
ระหว่างวันที่ 5- 7 มีนาคม 2557
ประมวลภาพกิจกรรม
EnglishCamp
ระหว่างวันที่ 5- 7 มีนาคม 2557
การอบรมคุณธรรม
"ความเป็นครูในโรงเรียน คาทอลิก"
โดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย
4 มีนาคม 2557
ปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่1
วันที่ 1 มีนาคม 2557
พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
" รักกัน    ผูกพัน   ยึดมั่น   กลมเกลียว "
โดยคุณพ่อเอกมัย    เหลือหลาย
วันที่ 3 มีนาคม 2557
กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ขอขอบพระคุณ
มาเซอร์มารี เอมเม โพธิทอง
ด้วยรักและผูกพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2577
   
ภาพสะท้อนจากการศึกษาอบรม
ตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน
กิจกรรมรับวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปี่ที่ 3 เนื่องในวันสำเร็จการศึกษาขั้นปฐมวัย จากท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย...... วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
ประมวลภาพ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(สมศ.) รอบที่ 3
วันที่ 20-21,24 กุมภาพันธ์ 2557
ขอต้อนรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
(สมศ.) รอบที่ 3
วันที่ 20 - 21 , 24 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
กำนันสมศักดิ์ ปล่องทอง
ผู้ปกครองด.ญ.อภิชญา,ด.ช.ธนดิตถ์ ปล่องทอง
ขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่4/1, 4/2
ที่สละเวลามาแบ่งปันความรู้แก่นักเรียน
การแสดง
จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ร้องเพลงภาษาจีน เพลงหาเพื่อน

อัสสัมฯร่วมใจ แต่งไทยร่วมงานวัง
วันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2557

การแสดงของคณะนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
การละเล่นไทย หนูน้อยอนุบาล
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
ทัศนศึกษาอนุบาล
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
ทัศนศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนในระบบ
IEP ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
5 กุมภาพันธ์ 2557
มอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการเรียนในระบบ
IEP ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม
ระดับอนุบาล
5 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมเดือนมกราคม 2557
พิธีมอบเกียรติบัตร คนเก่ง คนดี มีคุณธรรม
วันที่ 30 มกราคม 2557
ประจำปีการศึกษา 2556
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
วันที่ 31 มกราคม 2557
เซอร์เมรี่ แคลร์ ทองอินทร์
คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนปรียาโชติ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
วันที่ 22 มกราคม 2557
อบรมการปฏิรูปการเรียนทั้งระบบให้สัมพันธ์
เชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยอ.โกมิน สังคะนอง
25 มกราคม 2557
ตรวจสุขภาพประจำปี
ครู และพนักงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
18 มกราคม 2557
กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านกีฬา
กับโรงเรียน สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี
สนับสนุนโดย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ตราไมโล
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล ๑ แสนครูดี งานนี้ท่านอธิการไปให้กำลังใจถึงที่เลย อบอุ่นจริงๆ

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันครู
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
งานนี้ได้ทั้งความสุขสนุกสนาน Happyจ้า

ประมวลภาพเข้าสวัสดีปีใหม่...2557 คณะนักเรียนแสดงความกตัญญุตา เนื่องในกิจกรรมวันครู 15 ม.ค.2557
Children's Day 2557

คณะกรรมการสมาคมฯ
และผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมสนับสนุนของรางวัลอาหาร

คณะเซอร์  พนักงาน  ไปเยี่ยมเยียนและแจกสิ่งของแก่คนเก็บขยะ บริเวณที่ทิ้งขยะริมถนน
สายบ้านหมี่-อ.เมือง จ.ลพบุรี 
วันที่  1  มกราคม 2557

เซอร์เมรี่ – แคลร์  ทองอินทร์
เยี่ยมเยียน คุณตา – คุณยาย
ที่อาศัยอยู่ในบ้านพัก
บริเวณสี่แยก รพ.อานันฯ 
วันที่ 1 มกราคม 2557

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2556

คณะเซอร์  พนักงาน  และนักศึกษา
ร่วมมิสซาพระคริสตสมภพ  ที่วัดน้อยบ้านหนองเลา
และจัดกิจกรรมแก่เด็กๆ
และคนชรา 29 ธ.ค. 56

มอบรางวัลประกวดเพลงจริยะ
จากกิจกรรมวันพิกุลโปรย

Merry Christmas & Happy New Year 2014

ร่วมพิธีคล้ายวันสถาปนา
โรงพยาบาลอานันทมหิดล
๖ มกราคม ๒๕๕๗

ท่านอธิการ เซอร์เมรี่ แคลร์ ทองอินทร์
รับรางวัลผลการสอบ O-Net ปี 55 โดย
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้น ป.6
วันที่ 26 ธันวาคม 2556

ประมวลภาพทัศนศึกษา และพักผ่อน
ประจำปีของคณะครูฯ
21-23 ธ.ค.2556 ณ เกาะช้าง จ.ตราด

กิจกรรมวิชาการ
"อัสสัมชัญสังคมแห่งการเรียนรู้
มุ่งสู่มาตรฐานสากล พลโลกอาเซียน"
ประมวลภาพงานเลี้ยงสังสรรค์
วันคริสต์มาส

คณะครู Wish
ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ
ในโอกาสฉลองวันคริสต์มาส

คณะนักเรียน Wish
ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงฯ
ในโอกาสฉลองวันคริสต์มาส

พิธีสมโภชพระคริสตสมภพ พิธีแห่เทิดพระเกียรติพระกุมาร
คุณพ่อ คณะเซอร์ คณะครู
กราบพระกุมาร
นักเรียนกราบพระกุมาร

นักเรียน Wish คณะเซอร์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

คณะครู Wish คณะเซอร์

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี

ซุ้มอาหารและเกมส์
กิจกรรมวันพิกุลโปรย

ซุ้มอาหารและเกมส์
สนุกสนาน อิ่มอร่อย
และได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วย...

กิจกรรมวันพ่อ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
D5 งานวันพ่อแห่งชาติ D6 เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม
D7 ผู้แทนนักเรียน
กล่าวสดุดีพระคุณพ่อ 3 ภาษา
D12 คุณพ่อหนูมาเต็มร้อย
D10 พ่อลูกผูกพัน D9 คณะครูและสมาคมผู้ปกครองฯ
ร่วมแข่งขันกีฬา
D13 กิจกรรมรวมพลังรักษ์ผืนป่าD11 กิจกรรมรวมพลังรักษ์ผืนป่า
กิจกรรมวันพ่อ น้องหนูอนุบาล จัดกิจกรรมวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556
D2 กิจกรรมวันพ่อน้องหนูอนุบาล D1 หนูดีใจคุณพ่อมาวันนี้
D3 หนูเตรียมการ์ดให้พ่อ D4 หนูรักพ่อค่ะ
กิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2556
sport1 กีฬาสีภายใน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
sport3 กีฬาสีภายใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
งานลอยกระทงย้อนยุค nanasara กิจกรรมตอบปัญหานานาสาระ
ณ ห้องสมุดชั้น 3
serch1 กิจกรรมสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต
ตลอดปีการศึกษา 2556
ห้อง Learning And Resource Center
L1 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556
การฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย    
กิจกรรมเดือน ตุลาคม 2556
s1 ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 20 -25 ตุลาคม 2556
แรงบันดาลใจจากคุณพ่อคุณแม่
เตรียมพร้อมรับการประเมิณรอบที่ 3 หนูน้อยอนุบาล
กิจกรรม เดือน กันยายน 2556
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม (E&E)
การเข้าค่ายคณิตศาสตร์
ด.ช.สุริยาวิชญ์ ทองไพรวรรณ
นักเรียนชั้น ป.3 ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนของเรา
ในการประกวดวาดภาพหัวข้อ
"วิธีการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า"
ประชุมผู้ปกครองเรียนเสริมทักษะ ( IEP ) เพื่อรับฟังแนวทางและนโยบาย การจัดการเรียนการสอนเสริม
ภาคเรียนที่ 2 / 2556
พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
กิจกรรมวันฉลองแม่พระทรงบังเกิด พัฒนาครูอนุบาล
นักเรียนศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
หนู...ลูกอัสสัมฯ
ท่านอธิการลงสอนให้ดูเป็นแบบอย่าง
เด็กๆ ตื่นเต้นและสนใจ
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
   
กิจกรรม เดือน สิงหาคม 2556
วันฉลองศาสนนาม Happy Feast day
เซอร์อัลฟองส์ วรศิลป์
กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
วันฉลองศาสนนาม Happy Feast day
เซอร์เมรี่ แคลร์ ทองอินทร์
วันแม่แห่งชาติ
การประชุมสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมวันรพี กิจกรรมทำความสะอาด
ห้องเรียนของเรา
กิจกรรม ASEAN WAY การอบรมการใช้ Tablet ป.2
การอบรม "จิตวิญญาณครู"
โดย ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า
กิจกรรม ดัชมิลล์ กับดีมอลต์
กิจกรรมโครงงานอนุบาล    
กิจกรรม เดือนกรกฎาคม 2556
กิจกรรมทำความสะอาด วันสถาปนาลูกเสือ 1 กรกฏาคม 2556
ส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง
ด้วยการดื่มนมดี มีประโยชน์ทุกวัน
กิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมยามว่าง (พักกลางวัน)
กิจกรรมแห่เทียน
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ชมการแสดงมายากล จากหลายประเทศ
งานปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อม และอาคารสถานที่
   
กิจกรรม เดือนมิถุนายน 2556

พิธีไหว้ครู ในปีนี้โรงเรียน
ได้รับความกรุณาจาก
ท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม
อธิการิณีเจ้าคณะ แขวงฯ
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2556

ในโอกาสวันฉลองศาสนนาม
ของท่านมาแมร์ไอรีน ชำนาญธรรม
คณะครู นักเรียน พนักงาน
พร้อมใจกัน Wish แสดงความชื่นชมยินดี ในวันพิเศษที่เวียนมาถึงอีกครั้ง

กิจกรรม เกม 24 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน การเขียน โดยครูคอยให้คำแนะนำยามว่าง เวลาพักกลางวัน
กิจกรรม การปฐมนิเทศห้องสมุด กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556
กิจกรรม วันสุนทรภู่    
กิจกรรม เดือน พฤษภาคม 2556
ภาพบรรยากาศของคณะเซอร์ คณะครู ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันฉลอง หิรัญสมโภช
ของเซอร์เมรี่ แคลร์ ทองอินทร์ อธิการิณี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2556
กิจกรรมเดือนเมษายน 2556
summer study56 เปิดเรียนภาคฤดูร้อน Summer Study 2556

รดน้ำขอพร จากคณะเซอร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์...สดชื่น ฉ่ำใจปีใหม่ไทยครับ...

พิธีฉลองการเป็นนักบวช 50 ปี สุวรรณสมโภช
แมร์มีเรียม กิจเจริญ มหาธิการิณี
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556 ณ บ้านศูนย์กลางคณะฯ สีลม กรุงเทพฯ

การอบรมบุคลากร
English for Communication 2013
วันที่ 9 - 11 เมษายน 2556
ขอขอบคุณมิสลดาวัลย์ และคณะ ที่มาแบ่งปันความรู้ให้แก่คณะครูของเรา

Free Hit Counter
Free Hit Counter